Obchodní podmínky

Obchodní podmínky služby PROFILUSTRACE.CZ

Poskytovatel:
Thats it! s.r.o.
Na Folimance 2155/15
120 00 Praha 2

IČ: 05315948

dále jen „poskytovatel“ 

1. Článek I. - Předmět služby

1.1. Poskytovatel zprostředkuje pomocí služby PROFILUSTRACE.CZ přístup k informacím v Centrální evidenci exekucí vedenou Exekutorskou komorou ČR (dále jen CEE).
1.2. Poskytovatel po uhrazení částky zprostředkuje vzdálený přístup do CEE.

2. Článek II. - Přístup ke službě

2.1. Tato služba je zprovozněna na doméně www.profilustrace.cz
2.2. Zadavatel vloží požadované údaje do formuláře a poskytovatel zadavateli umožní vzdálený přístup do CEE.
2.3. Poskytovatel může službu zpřístupnit pouze na základě dobitého kreditu.

3. Článek III. - Cena služby

3.1. Body - cena jednoho bodu je jedna koruna česká.
3.2. Cena za jeden dotaz do databáze exekucí je 99Kč (99 bodů). V případě, že nález exekuce je pozitivní, cena za zobrazení detailu exekuce je 99Kč (99 bodů).
3.3. Dobití kreditu probíhá zálohově přes zabezpečenou platební bránu GOPAY, s.r.o. SMS platba je ve výši 99Kč. Za tuto cenu obdržíte 99 bodů. Dále je možné zaplatit libovolnou částku platební kartou, či bankovním převodem. Poskytovatel nemá přístup k Vámi zadaným údajúm (např. číslo platební karty) do platební brány.

Článek IV. - Služba PROFILUSTRACE

4.1. Vyhledávání v databázi exekucí fyzických osob je možné na základě jména, příjmení a data narození. Dále můžete vyhledávat pomoci IČ podnikatelského subjektu - fyzické osoby nebo právnické osoby.
4.2. Po zadání těchto údajů poskytovatel zprostředkuje přístup do CEE.
4.3. Služba PROFILUSTRACE zobrazuje informace z databáze systému Centrální evidence exekucí Exekutorské komory ČR vedené dle vyhlášky č. 329/2008 Sb.
4.4. Výstupem je zobrazení k dané osobě počet exekucí a ke každé exekuci její spisová značka. Zobrazení detailu exekuce je zpoplatněno viz. bod 3.2. těchto podmínek.
4.5. CEE neobsahuje údaje o exekucích (výkonech rozhodnutí) vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami.

Článek V. - Odpovědnost poskytovatele

5.1. Poskytovatel neukládá na serveru žádné osobní údaje. Poskytovatel pouze zprostředkovává přístup zadavateli přístup do CEE.
5.2. Vyhledávání exekucí se děje v reálném čase a proto jsou údaje platné pouze v danou chvíli.
5.3. Výsledek hledání má pouze informativní charakter, nemá podobu úřední listiny. Po poskytovateli nelze vymáhat náhradu škody za chybný výsledek při zprostředkování přístupu do CEE.
5.4. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné chybné výsledky z CEE.
5.5. Zadavatel má právo na vrácení ceny za službu v případě, že dojde při zpracování požadavku k chybě nebo nedojde ke zobrazení výsledku.
5.6. Poskytovatel prohlašuje, že CEE neobsahuje údaje o exekucích (výkonech rozhodnutí) vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami. 

6. Článek VI. - Závěrečná ustanovení

6.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 29.10.2018